Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hatem-i zümre-i pirâna geldim
Makamı:
Hüseynibuselik
Bestekarı:
Selâhattin Demirtaş
Söz Yazarı:
Hacı Nedîm Bey
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14222