Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdâdır şu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Alâeddin Şensoy
Söz Yazarı:
Nevin Yavuz
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
9756