Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Pertev-i nûr-i Hüdâ'sın yâ Hüseyn-i nakşibend
Makamı:
Hüseynikürdî
Bestekarı:
Abdülkâdir Töre
Söz Yazarı:
Emin Bey
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16135