Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
43