Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevilmeyi pek sever sevildikçe nâz eder
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9956