Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bakma sakın benden yana
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Şâkir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
1132