Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
10016