Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şûle-endâz-ı zemîn oldu bu şeb mehtâbımız
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
10522