Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Lenk Fahte
REPno:
2269