Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Abdülkâdir Töre
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
16307