Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
14160