Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
İsmail Nısfet(Hafız)
Söz Yazarı:
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14165