Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Kâzım Uz (Muâllim)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
11599