Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben ben isem canda değil
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
İ. Hümâyi Elçioğlu
Söz Yazarı:
Kenan Rifâî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14035