Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zülfünün zincirine bağlı dil-i dîvâneyim
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber
REPno:
11735