Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım
Makamı:
Arazbar
Bestekarı:
Sâdullah Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
2785