Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kurratü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
Arif Bey (Kahyâzâde)
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
14273