Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Meyli o şûhun acep ağyâre mi
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
7708