Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nîm-nigâhın katle ferman ibtisâmın can alır
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Abdi Efendi (Selânik'li-Ûdî)
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
8284