Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Hasan Şanlıtürk
Söz Yazarı:
Hüseyin Top(Hafız)
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14510