Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Kâzım Uz (Muâllim)
Söz Yazarı:
Hüseyin Vassaf Bey
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Revan
REPno:
14328