Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sâlik meratip kat'eder tekrarı Hû yâ Hû ile
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Ahmet Hatipoğlu
Söz Yazarı:
Senâî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16213