Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem
Makamı:
Arazbarbuselik
Bestekarı:
Tâhir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Düyek
REPno:
4274