Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Soldum artık âteş-i aşkınla bir bak hâlime
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Abdi Efendi (Ûdî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
10085