Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ber-küşâ-yı mâ'delet hâkân-ı devrân dâima
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Basmacı Abdi Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
1565