Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yalnız ben olsam da aşk ile yanan
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Selâhattin Sağlam
Söz Yazarı:
Ali Demir
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
15336