Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Yanayım derd-i firâkınla perîşân olayım
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
11125