Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya
Makamı:
Hüzzam
Bestekarı:
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Söz Yazarı:
Kâzım Paşa
Formu:
İlahi
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
16156