Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Aman ey dilber-i mümtâz
Makamı:
Irak
Bestekarı:
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
423