Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem
Makamı:
Irak
Bestekarı:
Münir Efendi(Şeyh)
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
Tevşih
Usulü:
Sofyan
REPno:
14136