Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen
Makamı:
Irak
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
6361