Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nevruz erişti bağa şarab istemez misin
Makamı:
Irak
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
8258