Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne
Makamı:
Isfahan
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
Vecdi Bingöl
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
1364