Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın
Makamı:
Isfahan
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3076