Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem
Makamı:
Isfahan
Bestekarı:
Osman Efendi
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
14676