Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber
Makamı:
Isfahan
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
Nâbî
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
4726