Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi
Makamı:
Isfahan
Bestekarı:
Zaharya
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber (Ağır)
REPno:
7402