Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın
Makamı:
Isfahan
Bestekarı:
Ûdî Hasan Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
9344