Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
Makamı:
Isfahan
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Süleyman Efendi (Şeyh)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14582