Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
1648