Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
Reşat Özpirinçci
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
1711