Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ol hihâl-ebrû gamiyle sîneyi meşhun eder
Makamı:
Karcığar
Bestekarı:
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
8469