Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bin cefâ görsem ey sanem senden
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
1736