Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sana gönül verdim beni bırakma
Makamı:
Karcığar
Bestekarı:
Selâhattin Pınar
Söz Yazarı:
M. Nafiz Irmak
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak-Türk Aks.
REPno:
9157