Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 100 ile 200-Top:807
Ayrılık Var Çıkan Falda
Muhayyer Kürdi
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
Ayrılık Yaman Kelime
Segah
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Ayrılık Yarı Ölmekmiş
Nişaburek
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Ayrılmak Ne Kadar Zor Unutulmak Çok Acı
Nihavend
Ekrem Güyer
_
Ayşem Ayşem mor menekşem
Karcıgar
-
-
Ayva Çiçek Açmış Yaz Mı Gelecek
Uşşak
_
_
Bâde-İ Vuslat İçilsin Kâse-İ Fağfurdan
Şedaraban
Fâize Ergin
Abdülbâki Baykara
Bağ-I Dehrin Hem Hazânın Hem Bahârın Görmüşüz
Nihavend
Kaya Bekat
Nâbî
Bağa Girdim Ay Çıktı Karşıma Bir Yâr Çıktı
Bayatiaraban
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Bağa Girdim Kamışa Su Ne Yapsın Yanmışa
Kürdili Hicazkar
Manok Ağa
_
Bağrıma Taş Basaydım
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
F. Hulûsi Demirelli
Bahar Bitti Güz Bitti Artık Bülbül Ötmüyor
Nihavend
Sâdettin Kaynak
R. Gökalp Arkın
Bahar Geldi Gül Açıldı Rûhuma Neş'e Saçıldı
Nihavend
Teoman Alpay
Teoman Alpay
Bahar Gelir Bülbül Öter
Rast
Hasan Hasgüler
Hasan Hasgüler
Bahar Olsa Çemenzâr Olsa Âlem Handedâr Olsa
Hicaz
Fahri Kopuz
Süleyman Nazif
Bahar Penbe Beyaz Olur Güzeller Neşeli Olur
Mahur
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Bahârı okşuyor ellerim
Segah
Emin Ongan
Hilmi Soykut
Baharım İlk Aşkım Son Ümîdimdin Benim
Hicaz
Müzehher Güyer
Müzehher Güyer
Baharın Gülleri Açtı Yine Mahzundur Bu Gönlüm
Rast
Hasan Hasgüler
Hasan Hasgüler
Baharın Zamânı Geldi A Canım
Hicaz
Dede Efendi
_
Baharla Hazân Birleşemez Ortada Yaz Var
Acemkürdi
Avni Anıl
Veliye Yâkut
Baharlar hazân olur açmadan solar gülüm
Hüzzam
Recep Güçlüer
Recep Güçlüer
Bahçem Yine Sâyende Serâb Olmuş Efendim
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin
Uşşak
Derleyen: Radife Erden
-
Bâis Oldu Çeşm-İ Mestin Âşıkın Berbâdına
Nev-Eser
Akın Özkan
_
Bak Yine Geçti Bahar Gül N'eylesin
Acemkürdi
İzzet Altınbaş
M.Nihat Etiz
Bakıp Ahvâl-İ Perîşânına Âr Eyle Gönül
Segah
Sâdık Emre
_
Bakışı Çağırır Beni Uzaktan
Muhayyer Kürdi
Selâhattin Pınar
Fuat Edip Baksı
Bakmıyor Çeşm-İ Siyah Feryâde
Nihavend
Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Baktıkça gölgene yâdigâr diye
Kürdilihicazkar
Alâeddin Yavaşça
Hâlid Lemi Atlı
Baktıkca Hüsn Ü Ânına Hayran Olur Âşıkların
Hicaz
Suphi Ezgi
_
Bala Çiçek Açar Bahar Gelende
Segah
Turhan Toper
Turhan Toper
Bana Aşkı Öğretensin
Hüseyni
Câhit Deniz
Câhit Deniz
Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle
Buselik
Erol Sayan
Erol Sayan
Bana Bir Şarkı Söyle Mutluluğu Anlatsın
Hicaz
Selâhattin Altınbaş
Erol Gül
Bana N'oldu Değişti Şimdi Hâlim
Bayatiaraban
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Başka Bir Âlem Gerektir Gönlümü Seyrân İçin
Hüzzam
Gevherî Osmanoğlu
Abdülazîz Ef.
Batan Gün Kana Benziyor
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Necdet Rüştü Efe
Batarken Ufukta Bu Akşam Güneş
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Atıf Zühtü
Bekledim De Gelmedin Sevdiğimi Bilmedin
Nihavend
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Bekledim Fecre Kadar Gelmedin
Hicazkar
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Bekledim Gelecektin Ömre Bedel An Gibi
Hüzzam
Azmi Tuğrul
Osman Dokuzoğuz
Bekledim Yıllarca Lâkin Gelmedin Ey Nazlı Yâr
Hüzzam
Râkım Elkutlu
Hüseyin Mayadağ
Beklerim Her Gün Bu Sâhillerde Mahzun Böyle Ben
Hüzzam
İ. Hakkı Nebiloğlu
Rahmi Duman
Belki Ben Bin Dilbere Ettim Tesâdüf Lâ-Akal
Şevkefza
Ahmet Arifî Bey
_
Belki Bir Sabah Geleceksin
Rast
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Ben Bûy-İ Vefâ Bekler İken Sûy-İ Çemenden
Nihavend
Hacı Ârif Bey
_
Ben Dervişim Diyene Bir ün İdesim Gelir
Saba
-
Yunus Emre
Ben Gamlı Hazan Sense Bahar Dinle De Vazgeç
Hicaz
Melâhat Pars
Sıtkı Angınbaş
Ben Gibi Sana Âşık-I Üftâde Bulunmaz
Hüseyni
Tab'î Mustafa Efendi
_
Ben her mevsim o yere üzgün üzgün giderim
Karcıgar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Ben Seni Sevdim Seveli Kaynayıp Coştum
Bestenigar
Dede Efendi
Dede Efendi
Ben Yaralı Ceylânım Yaralı Ceylân
Rast
Zeki Duygulu
Zeki Duygulu
Ben Yürürüm Yâne Yâne Aşk Boyadı Beni Kâne
Neva
Selâhattin Pınar
Yûnûs Emre
Bende Gamdan Giryeden Mâ'dâ
Saba
Fâruk Şâhin
M. Tûran Yarar
Benden Ey Ma'şûkam Enzârın Girîzan Olmasın
Ferahnüma
H. Sâdettin Arel
Fâik Ali Ozansoy
Benden Selam Olsun Bolu Beyine
Gerdaniye
_
_
Beni bûyin ile gel mest-ü rehavi ediver
Rast
Cinuçen Tanrıkorur
Besim Berkmen
Beni Gönlüne Alsan Orda Uyuyup Kalsam
Rast
Özgen Gürbüz
Uğur Gür
Beni kimse eylemez
Segah
Kadri Şençalar
Gevheri-Kadri Şençalar
Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın
Kürdili Hicazkar
M. Nûrettin Selçuk
Ü. Yaşar Oğuzcan
Benim Cânımın Cânısın Efendim
Muhayyer Kürdi
Kenan Günel
Necati Çetinkaya
Benim Gönlüm Sarhoştur Yıldızların Altında
Nihavend
Kap. Ali Rızâ Bey
Ö. Bedrettin Uşaklı
Benim Güzel Beyaz Gülüm
Muhayyer Kürdi
Teoman Alpay
Teoman Alpay
Benim güzel vatanım
Hüseyni-Karcıgar
Necdet Varol
Necdet Varol
Benim Sen Nemsin Ey Dilber
Segah
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Benim Serv-İ Hırâmânım
Hicazkar
Bolâhenk Nûri Bey
_
Benim Şu Yollardan Üzgün Geçtiğim
Hüzzam
Sâdettin Öktenay
Mehmet Erbulan
Benim Yârem Gibi Yâre Bulunmaz
Suznak
Lâtif Efendi
_
Benim Yârim Gelişinden Bellidir
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Karacaoğlan
Benliyi Aldım Kaçaktan
Karcığar
(Öztuna'da Dede Ef.)
_
Bensiz Ey Gül Gülşen-İ Âlemde Mey Nûş Eyleme
Segah
Bîmen Şen
Enderûnî Vâsıf
Benzemez Kimse Sana Tavrına Hayrân Olayım
Bayati
Fehmi Tokay
Rüştü Şardağ
Beyoğlu'nda Gezersin Sevdiğini Üzersin
Mahur
Rızâ Bey
_
Bezm-i meyde murıba bir nağme-i dil-cû kopar
Segah
Rif'at Ef. (Hâfız Molla)
Ahmet Fasih Dede
Bî-Çâre Gönül Subha-Dek Efgan Edecektir
Kürdili Hicazkar
İsmail Hakkı Bey
_
Bî-Vefâ Bir Çeşm-İ Bî-Dâd
Gülizar
Dede Efendi
_
Bıkmış Gibi Gönlüm İtiyor Aşkı İçinden
Uşşak
Şerif İçli
Selim Aru
Biliyorsun Bir Zamanlar Seni Ne Çok Seviyordum
Nihavend
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Bilmem Ki Sen Beni Ne Zaman Şâd Edeceksin
Hüzzam
Bimen Şen
Bilmem Nedir Ey Gül-İzâr
Acembuselik
Tan. Osman Bey
Mehmet Sâdi Bey
Bilmezdim Özüm Gamzene Meftûn İmişim Ben
Nihavend
T. Ali Efendi
Nevres-i Cedîd
Bin Cân İle Sevdim Seni
Rast
Tan. Osman Bey
_
Bin Cefâ Görsem Ey Sanem Senden
Acemaşiran
Zekâî Dede
_
Bin Gül Çıkarırdım Sana Kalbimdeki Külden
Nihavend
Lem'î Atlı
Yaşar Nâbi Nayır
Bin Hüzün Çöktü Yine Gönlüme Akşamla Benim
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
Rahmi Duman
Bin Yâre Açıp Geçti O Dilber Ciğerimden
Kürdili Hicazkar
Z. Arif Ataergin
_
Bir Âfet-İ Meh-Peyker İle Nüktelerim Var
Mahur
Ebû-Bekir Ağa
Ahdî
Bir Ateşim Yanarım Külüm Yok Dumanım Yok
Hicaz
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
Bir Başka Edâ Başka Bir Arzu İle Geldin
Acemkürdi
Avni Anıl
Hikmet Şinâsi Önol
Bir Çapkın Elinde Oyuncak Oldum
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Bir Dâme Düşürdü Ki Beni Baht-I Siyâhım
Rast
Hacı Fâik Bey
_
Bir Demet Yâsemen Aşkımın Tek Hâtırası
Nihavend
Zeki Müren
_
Bir Dilberdir Beni Yakan
Hüseyni
Tan. Mustafa Çavuş
_
Bir Dünyâ Yarattım Yalnız İkimiz İçin
Hicaz
Erol Sayan
Taner Şener
Bir Esmere Gönül Verdim
Saba
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Bir eylül getirdi sevgini bana
Nihavend
Avni Anıl
Hüsamettin Olgun
Bir Gonca-Fem'in Yâresi Vardır Ciğerimde
Bayati
Dede Efendi
_
Bir Gönlüme Bir Hâl-İ Perîşânıma Baktım
Rast
Tatyos Efendi
A. Râsim Bey
Bir Gönül Hikâyesi Anlatırdı Gözlerin
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Kayıt 100 ile 200-Top:807