Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 200 ile 300-Top:807
Bir Gönül Vardı Bende Henüz Aşkı Tatmamış
Rast
Ferit Sıdal
Sedat Ergintuğ
Bir Göz Aşinalığı Var Aramızda
Rast
Avni Anıl
Ülkü Aker
Bir Gün Bu Ayrılık Biter Diyordun
Rast
Ziyâ Taşkent
Berran Yalçın
Bir Gün Sevdiğimi Anlayacaksın
Muhayyer
Ziyâ Taşkent
Seyhan çalışkan
Bir Günah Ettimse
Suznak
Selanikli Ahmet Ef.
-
Bir Haber Ver Ey Sabâ N'oldu Gülistânım Benim
Acemaşiran
Bîmen Şen
_
Bir Hâdise Var Can İle Cânân Arasında
Hisarbuselik
Servet Yesârî Bey
_
Bir Hâlet İle Süzdü Yine Çeşmini Dildâr
Hicazkar
Hacı Ârif Bey
_
Bir İhtimâl Daha Var O Da Ölmek Mi Dersin
Nihavend
Osman Nihat Akın
Osman Nihat Akın
Bir Kendi Gibi Zâlimi Sevmiş Yanıyormuş
Kürdili Hicazkar
Lem'î Atlı
Yaşar Şâdi Bey
Bir Kerre Bakanlar Unutur Derdi Günâhı
Nihavend
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
Bir Kerre Sevdim Diye
Hicaz
Kerem Güney
H. Münir Ebcioğlu
Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın
Muhayyer Kürdi
Amir Ateş
Melek Hiç
Bir Kuş Uçmaz Kervan Geçmez Ellerde Kalırdım...
Karcığar
M. Nâfiz Irmak
İbrâhim Sâdi Bey
Bir Letâfetli Havâ Kim Bu Şeb Ey Sen Mehlika
Evcara
Dede Efendi
Hızırağazâde Said Bey
Bir Nigah Et Kahr İle Sen Bakma Allah Aşkına
Saba
Z. Arif Ataergin
Fatine Talay
Bir Nigâh Et Ne Olur Hâlime Ey Gonce-Dehen
Hicaz
Şekerci Cemil Bey
R. Mahmut Ekrem
Bir Rüzgardır Gelir Geçer
Segah
Sâdettin Kaynak
Ercüment Er
Bir Sabah Bakacaksın Ki Bir Tânem Ben Yokum
Kürdili Hicazkar
Selâhattin İçli
Hüceste Aksavrın
Bir Selam Vermeden Gelip Geçersin
Hüzzam
Haydar Telhüner
Bir Seni Bir Gülü Öptüm Gizlice
Hicaz
Selâhattin İçli
Selâhattin İçli
Bir Sevdâ Geldi Başıma Felek Su Kattı Aşıma
Acemkürdi
A. Sâmi Toker
A. Sâmi Toker
Bir Tatlı Tebessümün Bin Vuslata Bedeldir
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Bir Teselli Beklerim Gönlümdeki Bin Yâreye
Acemaşiran
Şerif İçli
M. Nâfiz Irmak
Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül
Karcıgar
Arif Sami Toker
Hakkı Günal
Bir Yangın Sonrası Şimdi Yüreğim
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Y.Nesrin Aksoyer
Bir Yâr Sevdim Etekleri Yeldirme
Nihavend
Avni Anıl
B. Sıtkı Erdoğan
Bir Yaş Gibi Gözden Süzülüp Kalbime Aktın
Rast
İsak Varon
Halit Bekir Sabarkan
Bir Yaz Yağmuru Gibi Geçiverdi Aşkımız
Hicaz
Zeki Müren
Zeki Müren
Biraz Kül Biraz Duman O Benim İşte
Nihavend
Avni Anıl
Ü. Yaşar Oğuzcan
Bitmez Tükenmez Bu Derd Ömür Diyorlar Buna
Kürdili Hicazkar
Selâhattin İçli
Selim Aru
Biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz
Sultaniyegah
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Biz Heybeli'de Her Gece Mehtâba Çıkardık
Sultaniyegah
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Biz Ol Âşıklarız Kim Dağımız Merhem Kabûl Etmez
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Ramî Mehmet Paşa
Bîzâr Ediyor Âlemi Bu Hâl-İ Tebâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Sâbih Şevket Bey
Boş Kalbimi Bir Hâtıranın Gölgesi Bekler
Buselik
S. Ziya Özbekkan
H. Münir Ebcioğlu
Böyle Aşk Neye Yarar
Hicaz
Selahattin Altınbaş
Veli Mete Bakırlı
Böyle Kaç Yıl Geçecek Göz Yaşlı Gönül Kırık
Hicaz
Necdet Tokatlıoğlu
Mehmet Erbulan
Bu Akl Ü Fikr İle Mevlâ Bulunmaz
Uşşak
_
Yûnûs Emre
Bu Akşam Bütün Meyhânelerini Dolaştım İstanbul'un
Kürdili Hicazkar
Avni Anıl
Turhan Oğuzbaş
Bu Akşam Gün Batarken Gel
Uşşak
Tatyos Efendi
A. Râsim Bey
Bu Aşkın Sonunda Ayrılık Varsa
Uşşak
Ali Şenozan
Tuncer Önal
Bu Ateşi Sen Yaktın İçime Gel De Sen Söndür
Kürdili Hicazkar
Necdet Tokatlıoğlu
İ. Behlül Pektaş
Bu Çeşme Ne Güzelmiş
Muhayyer Kürdi
Ramazan Uraş
_
Bu devirde bu dünyada
Karcıgar
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Bu Gece Ben Yine Bülbülleri Hâmûş Ettim
Ferahfeza
Dede Efendi
_
Bu Gece Düğün Dernek Binbir Geceden Örnek
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Bu Hazan Yine Kalbim Mâzîden Daha Kırık
Hüzzam
Zeki Müren
Zeki Müren
Bu Ne Lebdir Ne Ağızdır Ne Güzel Gülüştür Bu
Mahur
Itrî
_
Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Istırab
Hüzzam
Abdullah Yüce
Hasan Bayrı
Bu Nevâ-Yı Dil-Hıraş Âh-I Dil Ü Cânım Mıdır
Bestenigar
Hâfız Osman Ef.
_
Bugün Yavaş Yavaş Ak Coşup Da Dönme Sele
Hüseyni
Cinuçen Tanrıkorur
Memduh Cumhur
Bülbül Âşıkmış Güle
Nihavend
Zeki Müren
_
Bülbül Gibi Pür Oldu Cihan Nağmelerimden
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Bülbül Gülleri Sevdi Ben Güzelleri
Nihavend
Erol Sayan
Erol Sayan
Bülbüller saz da güller niyaz da
Hüseyni
Hüseyin Sebilci
Aşkî-Şeyh Muzaffer Ozak
Bülbüller sazda güller niyazda
Hüseyni
Hüseyin Sebilci
Aşk-î-Şeyh Muzaffer Ozak
Bülbülüm Gel De Dile (Çile Bülbülüm)
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Bülbülün Çilesi Yanmakmış Güle
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Bunca Cevrinle Gönül Ülkesi Vîrâne Olur
Kürdili Hicazkar
Emin Ongan
Muzaffer Akalın
Bütün Eşyâ Hüdâ'yı Zikreden Bir Sırr-I Hikmettir
Suznak
Rüştü Eriç
Mehmet Akif Ersoy
Çaldırıp Çalgıyı Rakkaseleri Oynatalım
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
İsmail Safâ Bey
Çamlıca Yolunda Âşıkı Kolunda
Nihavend
Nûri Halil Poyraz
_
Can Hasta Gözüm Yaşlı Gönül Zâr Ü Perîşân
Hicaz
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Can-Ü Dilimiz Lutfu Şehenşah İle Mamur
Sultaniyegah
Ham. İsmail Dede Ef.
_
Cânâ Rakibi Handân Edersin
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
_
Cânım Beni Lûtfunla Rindâne Eden Sensin
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Canım Tezdir Sabredemem
Uşşak
Tan. Mustafa Çavuş
_
Canımın Yoldaşı Ol
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Çâre Bulan Olmadı Bu Yâreye
Hicaz
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Çatılmış Kaşlarınla Kime Düşman Gibisin
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Çekilecek Derd Olsan Katlanırdım Severek
Nihavend
Erol Bingöl
İrfan Türkoğuz
Celle Rabbi Ve Kader ( Hicaz Duâ - Takım )
(Muhtelif )
Ahmet Hatipoğlu
-
Cemreler Bir Düşer Rüyâ Hep Aynı Kalır
Kürdili Hicazkar
Yılmaz Karakoyunlu
Cansın Erol
Cihan Leyl Ü Nehâr Ağlar Benim'çün
Şevkefza
Lavtacı Hristo
_
Cihanı Lâl-Gûn Eden Sirişk-İ Erguvanımdır
Mahur
Itrî
_
Çıkmaz Derûn-İ Dilden Efendim Mahabbetin
Bayati
Tab'î Mustafa Efendi
_
Çok Sürmedi Geçti Tarâb-I Şevk-İ Bahârım
Bestenigar
Hâfız Hüsnü Efendi
A. Râsim Bey
Çoktan Beri Bir Kız Tanırım Ben Sarıyer'de
Rast
Selâhattin İçli
Atıf Kahraman
Çoktan İdim Sana Hasret
Acembuselik
Kemençeci Usta Yani
_
Cüd Bi Lütfek Yâ İlâhi Mencehû Zadün Kalil
Saba
Hacı Fâik Bey
Ebubekir (Hâlîfe)
Cümle Şarkılar Yarım Gözlerinde Bu Akşam
Rast
Erol Sayan
Halil Soyuer
Dağ-ı Elem-i Aşkımız Âfâka Nihandır
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
Şâkir
Dağlar Dağlar Viran Dağlar
Hicaz
_
_
Dağlarda Benim Şevk İle Âvâzelerim Var
Bestenigar
Hacı Fâik Bey
_
Dağları Hep Kar Aldı Gülleri Hep Hâr Aldı
Karcığar
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Daldan Dala Konarım Kahkahalar Atarım
Nihavend
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Dalgalar Eski Bir Şarkıyı Söyler
Nihavend
Fâruk Şâhin
Fâruk Şâhin
Damlalar Damla Damla İçimde Çağlar Gibi
Kürdili Hicazkar
Sâdettin Kaynak
Huriser Güneri
Dargın Ayrılmayalım Diye Koştum Sana Dün
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Darıldın Mı Gülüm Bana
Rast
_
_
Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri
Hicaz
Bekirof (Azerî)
_
Değmesin Bu Yâreme Ağyar Eli
Hüseyni
Medenî Aziz Efendi
_
Dehr Olmada Bu Sûr İle Ma'mûr-I Meserret
Buselik
Dede Efendi
Dede Efendi
Deli Gönül Gezer Gezer Gelirsin
Hicaz
Sadettin Kaynak
Karacaoğlan
Denizin Dalgasını Bekliyorum Dinliyorum
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Derdin Ne İse Saklama Mahrem Olayım Ben
Kürdili Hicazkar
Mehmet Yürü
Badi Nedîm Bey
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Hüzzam
Necmi Rıza Ahıskan
Nevres
Dertleri Zevk Edindim Bende Neş'e Ne Arar
Kürdili Hicazkar
Selâhattin İnal
Sırrı Uzunhasanoğlu
Dertli Ne Ağlayıp Gezersin Burda
Gülizar
Erol Sayan
Yûnûs Emre
Kayıt 200 ile 300-Top:807