Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 300 ile 400-Top:807
Dertliyim Ruhuma Hicranımı Sardım da Yine
Segah
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Derviş olan kişiler deli olagan olur
Segâh
-
Yunus Emre
Dil Bir Güzele Meyl Etti Hele
Rast
Dede Efendi
Dede Efendi
Dil Mi Var Kim Anda Yoktur Dağ-I Sûzânın Senin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Asım Efendi
Dil Şâd Olacak Diye Kaç Yıl Avuttu Felek
Hicaz
Avni Anıl
Turgut Yarkent
Dil Yâresini Andıracak Yâre Bulunmaz
Hicaz
Şevkî Bey
Mehmet Hafîd Bey
Dil-Hûn Olurum Yâd-I Cemâlinle Senin Ben
Hüzzam
Bîmen Şen
Mehmet Hafîd Bey
Dil-İ Pür-Iztırâbım Mevce-İ Seylâbdır Sensiz
Hisar
Itrî
_
Dilberlerin En Şûhu Yine Zevk U Safâda
Şivenüma
Cevdet Çağla
M. Nâfiz Irmak
Diller Nice Bir Çâh-I Zenahdânına Düşsün
Bayatiaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Dinle Aklın Var İse Pîr-İ Mugânın Pendini
Karcığar
Hacı Ârif Bey
_
Dinle Sözüm Ey Dil-Rübâ
Acemaşiran
Sultan III.Selim
_
Dök Zülfünü Meydâne Gel
Hisarbuselik
Tan. Mustafa Çavuş
Âşık Hıfzî
Dökülmüş Zanbak Gibi
Uşşak
S. Ziya Özbekkan
Fevzi Bey
Dokunma Kalbime Zîra Çok İncedir Kırılır
Suznak
Gavsi Baykara
_
Dönmem Ahdımdan Efendim Söylerim
Arazbar
Hacı Fâik Bey
_
Dönsen De Artık Sevemem Seni
Hüzzam
Mehmet Bürün
_
Dönülmez Akşamın Ufkundayız Vakit Çok Geç
Segah
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemâl Beyatlı
Doymadım Sana Ağlarım Âh Ederek Yana Yana
Nihavend
Nevzat Akay
_
Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayâli
Hisarbuselik
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Dudağım Dudağında Kemençede Yay Gibi
Kürdili Hicazkar
Selâhattin Pınar
F. Şükrü Yersel
Dudaklarında Arzu Kolarında Yalnız Ben
Kürdi
Sâdettin Öktenay
Sevim Yücealp
Dün Gece Bir Şûhun Bezmine Gittim
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Dün Gece Mehtâba Dalıp Hep Seni Andım
Hüzzam
Semahat Özdenses
M. Nedim Güntel
Dün Gece Ye's İle Kendimden Geçtim
Hicaz
S. Ziya Özbekkan
R. Tevfik Bölükbaşı
Dünyada Biricik Sevgilim Sensin
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
O. Seyfi Orhon
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
Hüseyni
Bimen Şen
Fâzıl Ahmet Aytaç
Düşer Mi Şânına Ey Şeh-İ Hûban
Kürdili Hicazkar
Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Düştü Gönül Bir Civana
Acembuselik
Ali Ağa
_
Düştüm Bir Yol Sevdâsına
Acemaşiran
Ali Rızâ Avni
Bedri Noyan
Duydum Ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini
Muhayyer Kürdi
Selâhattin Altınbaş
Turgut Yarkent
Duygular Coşuyor Çaldığın Zaman
Kürdili Hicazkar
Necip Gülses
Nûriye Eracar
Edelim cevlan kılalım seyran
Sultaniyegâh
Erol Başara
Yunus Emre
Eflâke Çıkarsa Yeridir Her Gece Âhım
Saba
Dede Efendi
_
Eğilmez Başın Gibi Gökler Bulutlu Efem
Hicaz
Kap. Ali Rızâ Bey
Ö. Bedrettin Uşaklı
El Çekeli Zülf-İ Yârdan
Arazbar
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Elâ Gözlerine Kurban Olduğum
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Âşık Ömer
Elâ Gözlüm Yıktın Benim Evimi 
Zavil
Sadettin Kaynak
Karacaoğlan
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Muhayyer Kürdi
Mustafa Seyran
Mustafa Seyran
Elimde sükûtun nabzını dinle
Hicaz
Alâeddin Yavaşca
Necip Fazıl Kısakürek
Ellerim Böyle Boş Boş Mu Kalacaktı
Nihavend
Ş. Ayhan Özışık
_
Ellerimi Tutup Yalanlar Saydın
Nihavend
Rıdvan Tandoğan
Rıdvan Tandoğan
Elmas Senin Yüzün Gören
Nikriz
Tan. Mustafa Çavuş
Tan.Mustafa Çavuş
Enginde Yavaş Yavaş Günün Minesi Soldu
Hicaz
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Erdi Bahar Sardı Yine Neş'e Cihânı
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Erişti Mevsim-İ Gül Seyr-İ Gülistan Edelim
Bestenigar
Dede Efendi
_
Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor
Hicaz
_
_
Erler Demine Destur Alalım
Rast
Tâhsîne Hanım
M. Nusert Dura (Uşşaki)
Esîr Ettin Beni Ey Dil Pesendim
Mahur
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Esîr-İ Zülfüne Kasdın Cefâ İmiş Bildik
Kürdi
Tesbihci
_
Esîr-İ Zülfünüm Ey Yüzü Mâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Bahriyeli Vâsıf
Esmerim Kıyma Bana 
Muhayyer
_
_
Eşrefoğlu Al Haberi
Saba
_
_
Etme Beyhûde Figan Vazgeç Gönül
Isfahan
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Evlerinin Önü Handır 
Muhayyer Kürdi
_
_
Ey Âfet-İ Cân-I Âşık-Âzâr
Pesendide
Dede Efendi
_
Ey Âteş-İ Gam Bağrımı Yak Kanlı Kebâb Et
Muhayyer
Hacı Ârif Bey
_
Ey Büt-İ Nev-Edâ Olmuşum Müptelâ
Hicaz
Dede Efendi
Enderûnî Vâsıf
Ey Cân-I Derûnum Seni Bu Cânım Unutmaz
Nihavend
Rif'at Bey
_
Ey Çeşm-İ Âhû Mehlika Cürmüm Nedir Söyle Bana
Acemaşiran
Nikoğos Ağa
_
Ey Dil Heves-İ Vuslat-I Cânân Sana Düşmez
Suznak
Küçük Mehmet Ağa
Hüseyin Fâzıl Bey
Ey Dilber-İ İşvebâz Nedir Bu Sendeki Nâz
Şehnaz
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Ey garip bülbül diyarın kandedir
Hicaz
Ali Şirûgâni Dede
Niyazi Mısrî Hz.
Ey Gonca-Dehen Hâr-I Elem Cânıma Geçti
Mahur
Dede Efendi
_
Ey Gönül Bir Derde Düştün Derdinin Dermânı Yok
Bestenigar
Sâdettin Kaynak
H. Sîret Özsever
Ey Gül-İ Bağ-I Eda Sana Oldum Müptela
Hüzzam
Dede Efendi
_
Ey gul-i rana seni bir gul diye sevdim
Acemaşiran
Neveser Kökdeş
Suat Güngören
Ey Hâb-I Naza Kanmayan Nergis Uyan
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Ey Merdüm-İ Çeşm-İ Cihan
Arazbarbuselik
Dellalzâde
_
Ey Milletimin Lâhzada Halk'ettiği Ordu
Rast
Sâdettin Kaynak
Mehmet Akif Ersoy
Ey Mutrib-İ Zevk Âşina
Kürdili Hicazkar
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Ey Nihâl-İ Emelimde Sararan Penbe Çiçek
Nihavend
Arşak Çömlekciyan
Mustafa Reşit Bey
Ey Safâ-Yı Ârızından Çeşme-İ Hurşîd Âb
Şedaraban
Tan. İzak Efendi
Bâkî
Ey Saki Camında Nedir Bu Esrar
Hüzzam
Mümtaz Doğan
Aşık Dertli
Ey Sevgili Hasretim Sana
Muhayyer Kürdi
A. Sâmi Toker
A. Sâmi Toker
Ey Sîne-Sâf-ı Lâl-i Mül
Acembuselik
Sultan II.Mahmut
_
Ey Şûh Aceb Ki Derd-İ Nihânı Bilir Misin
Evcara
B. Sıtkı Sezgin
Râsih Bey
Eyle Kerem Uşşâkına Ağlatma Aman
Hisarbuselik
Nûman Ağa
_
Ezelden Âşînanım Ben Ezelden Hem-Zebânımsın
Hüseyni
Şerif İçli
Mehmet Akif Ersoy
Fasl-I Güldür Nev-Bahar Eyyâmıdır
Saba
Şivelioğlu Yorgaki
_
Ferayi dir kızın adı ferayi
Nikriz
-
-
Fesleğen Ektim Gül Bitti
Isfahan
Tan. Mustafa Çavuş
_
Fikrimin İnce Gülü
Acemkürdi
İsmail Hakkı Bey
_
Firkatin Aldı Bütün Neşve-İ Tâb'ım Bu Gece
Hicaz
Bîmen Şen
Avram Naum
Fırsat Bulsam Yâre Varsam
Şehnaz
Tan. Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Gafil Ne Bilir Neşve-İ Pür-Şevk-İ Vegayı
Mahur
İsmail Hakkı Bey
Ahmet Muhtar Paşa
Gaflet ile hakk'ı buldum diyenler
Mahur
-
Yunus Emre
Gam Çekme Güzel N'olsa Bahârın Sonu Yazdır
Acemaşiran
Arif Sâmi Toker
F. Nâfiz Çamlıbel
Gam-Zedeyim Devâ Bulmam
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Gamzen Ki Ola Sâkî-İ Çeşm-İ Siyeh Mest
Bestenigar
Itrî.
_
Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevdiğim
Bestenigar
K. Mustafa İzzet Ef.
Y. Nazîm Efendi
Gece Sâhilden Açıp Sandalı Enginlere Biz
Nihavend
Şerif İçli
Mesut Kaçaralp
Gecenin Mâtemini Aşkıma Örtüp Sarayım
Hüzzam
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Geçsin Günler Haftalar Aylar Mevsimler Yıllar
Rast
Erol Sayan
E. Behiç Koryürek
Geçti Zahm-I Tîr-İ Hicrin Tâ Dil-İ Nâ-Şâdıma
Kürdili Hicazkar
Hacı Ârif Bey
Şeyh Gâlip Dede
Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Nûş-İ Şarab Et
Acemaşiran
Aleko Bacanos
_
Gel Ey Sabâ O Gül-İ Hoş-Nümâyı Söyleşelim
Nişaburek
K. Mehmet Ef.
_
Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel
Nihavend
Erdinç Çelikkol
Mustafa Töngemen
Gel Sen Bize Akşam Yine Mehtâb Görünsün
Kürdili Hicazkar
Muzaffer İlkar
_
Gel Seninle Yarın Ey Serv-İ Revân
Hicazkar
Sâdullah Efendi
Enderûnî Vâsıf
Kayıt 300 ile 400-Top:807