Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 400 ile 500-Top:807
Gel Seninle Yeni Bir Aşka Giriftar Olalım
Suznak
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Gidelim Göksu'ya Bir Âlem-İ Âb Eyleyelim
Kürdili Hicazkar
Lavtacı Hristo
Y. Kemâl Beyatlı
Gidem Dedim Aman Yârenlerim Darıldı
Hicaz
_
_
Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
-
Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular
Rast
Necdet Tokatlıoğlu
İlkan San
Gitti De Gelmeyiverdi
Uşşak
Dede Efendi
Dede Efendi
Gitti O Güzel Yâdıma Bir Handesi Kaldı
Muhayyersünbüle
Sâdi Işılay
M. Nâfiz Irmak
Gittin Bırakıp Sevgimi Soldurmadı Yıllar
Rast
Emin Ongan
_
Gittin Gideli Bir Haberin Almadım Hâlâ
Uşşak
Nûri Halil Poyraz
_
Gittin Gideli Rûhuma Hep Gözyaşı Doldu
Uşşak
Teoman Alpay
_
Gizli Aşk Bu Söyleyemem Derdimi Hiç Kimseye
Nihavend
Zeynettin Maraş
Zeynettin Maraş
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
Nihavend
Teoman Alpay
H. Münir Ebcioğlu
Gölgesinde Mevsimler Boyu Oturduğumuz
Hicaz
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Gönlüm Düşüyor Çırpınarak Gizli Kemende
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Turgut Tarhan
Gönlüm Özledikce Görürdüm Hele ...
Muhayyer Kürdi
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Gönlüm Seher Yeli Gibi Daldan Dala Essem Diyor
Hüzzam
Sâdettin Kaynak
_
Gönlüm Yaralı Bilmiyorum Yar Bana N'oldu
Hicaz
Kadri Şençalar
_
Gönlümde Bahar Müjdesi Var Esrarlı Sesinden
Nihavend
Celâl Abacı
M. Nâfiz Irmak
Gönlümdeki Aşkın Gibi Bir Hem-Demimiz Var
Nihavend
Bolâhenk Nûri Bey
_
Gönlüme Gir Doğ Güneşim
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Ahmet Aymutlu
Gönlümü Cânâna Verdim Oldu Cânânım Gönül
Isfahan
Z. Arif Ataergin
Kirâmeddin Efendi
Gönlümün baharı bir gün açacak mı acep
Segah
Neveser Kökdeş
-
Gönlümün pembe çiçeği
Hicazkar
Neveser Kökdeş
-
Gönül Aşkınla Gözyaşı Dökmekten Usandı Artık
Rast
Selâhattin İnal
Ali Sarcan
Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin
Hicaz
Muzaffer İlkar
Şemsi Belli
Gönül Sana Tapalı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
F. Hulûsi Demirelli
Gönül Yarasından Acı Duyanlar
Hicaz
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Gördükte Seni Ey Dil-Pesendim
Arazbarbuselik
Kemânî Ethem Ağa
Mihrî
Gördüm Seni Sevdim Güzelim Gonce-İ Tersin
Acemaşiran
İrfan Doğrusöz
H. Sîret Özsever
Göreydim Meh Cemalin Olur Bana Dünya Malin
Arazbar
Manok AĞA
-
Görmedim Uysun Felek Âmâlime
Hüzzam
S. Ahmet Efendi
_
Görmez Oldu Çeşmimiz Hicrinle Hâb
Acembuselik
Tan. Aleksan Ef.
_
Göz yaşlarınız Kalbime Toplanmış Emeldi
Eviç
Selâhattin Pınar
M. Nâfiz Irmak
Göze Mi Geldim Sen Mi Unuttun
Nihavend
Osman Nihat Akın
-
Gözleri Aşka Gülen Tâze Söğüt Dalısın
Nihavend
Gündoğdu Duran
Gündoğdu Duran
Gözlerin Bir Aşk Bilmecesi Sorar Gibi
Nihavend
Avni Anıl
Ülkü Aker
Gözlerin Bir İçim Su İçim Yandı Doğrusu
Suznak
Ferit Sıdal
Kemâl Şâkir Yakar
Gözlerin Kömür Senin Bakışın Ömür Senin
Hicaz
Avni Anıl
Cemal Atayman
Gözlerinin İçine Başka Hayâl Girmesin
Nihavend
Zeki Müren
Sabih Gözen
Gözlerinin Temmuz Sıcağı Var Ya
Hicaz (Zirgüleli)
Yaşar Bedük
Feyzi Halıcı
Gözüm ki kâne boyandı
Hüzzam
-
Saffet
Gözümde Dâim Hayâl-İ Cânâ (Kâr-I Nev)
Rast
Dede Efendi
_
Gözümde İşvenümâdır Hayâl-İ Bî-Bedeli
Bayatiaraban
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Gözümde Özleyiş Gönlümde Acı
Buselik
Selâhattin İnal
Şemsi Belli
Gözünün Rengini Sordum "Kara Sevdâ"Dediler
Hüzzam
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Gül açar bülbül öter yaz geçer
Karcığar
Cevdet Çağla
Niyazi Güler-B. Kemal Çağlar
Gül Ağacı Değilem Her Gelene Eğilem
Rast
Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Gül Hazin Sünbül Perişân Bağ-ı Zârın Şevki Yok
Bayati
Rahmi Bey
R. Mahmut Ekrem
Gül Olsam Ya Sünbül Olsam Beni Koklar Mısın
Hüzzam
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Nûş Edelim Mey
Bayati
Tab'î Mustafa Efendi
_
Gül Yüzünde Göreli Zülf-İ Semen-Sây Gönül
Rast
M. Nûrettin Selçuk
Ahmet Paşa
Gülbün-İ Îyş Mîdemed Sâkî-İ Gül-İzâr Kû
Neva
Itrî
Hâfız-ı Şirâzî
Güle Sorma O Bilmez Aşkı Sevdayı
Saba
Erol Sayan
Erol Sayan
Güller Ne Hoştur Renkler Ne İnce
Nihavend
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Gülmedi Şu Bahtım Gülmedi Gitti
Hicaz
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Gülşende Hezâr Nağme-İ Dem-Sâz İle Mahzuz
Hicazkar
Zekâî Dede
_
Gülşene Teşrîfini Ey Gül-İzâr Sakladın
Arazbar
Nikoğos Ağa
_
Gülsitân-I Nakş-I Hüsnünden Bahâristan Yazar
Saba
Zaharya
Nâfiz (18 yy.)
Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor
Hicaz
İrfan Özbakır
Ülkü Aker
Gülüşün de güzel ağlayışın da
Karcıgar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Gülzâra Nazar Kıldım Vîrâne-Misâl Olmuş
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Gümüş Saçlarına Eğip Başımı (Anneye Ninni)
Hicaz
M. Nûrettin Selçuk
Vecdi Bingöl
Gün Battı Gece Oldu Sesler Azaldı
Acembuselik
İsmail Hakkı Bey
_
Gün Be Gün Yaşanan O Hâtırayı
Hicaz
Avni Anıl
İlkan San
Gün Gelir De Beni Unutursun Demiştin
Uşşak
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Gün Olur Ki Sonbaharın Hüznü Lâl Eyler Beni
Nihavend
Fehmi Tokay
_
Günden Güne Efzûn Oluyor Kahr Ü Azâbın
Suznak
Mehmet Eşref Ef.
_
Gündüzüm Seninle Gecem Seninle
Nihavend
Suat Sayın
_
Güneş Gibi Şahsım Olsa
Muhayyer
Sâdettin Kaynak
Tâlibî Coşkun
Güneşin Battığı Yerde Bir Dönülmez Ufka Gittin
Kürdili Hicazkar
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Günler Geçiyor Gönlümün Ezvâkı Tükendi
Uşşak
Lem'î Atlı
Kâzım Ömer Bey
Günlerdir İçime Çöktü Ayrılık
Nihavend
Sâdettin Öktenay
Yahyâ Benekay
Günlerim Yıllarım Hazana Varmış
Muhayyer Kürdi
Kâmuran Yarkın
H. Kaya Manioğlu
Gurbet İçimde Bir Ok Her Şey Bana Yabancı
Segah
Teoman Alpay
Türkân Şoray
Gurub Etti Güneş Dünyâ Karardı
Kürdili Hicazkar
Hacı Ârif Bey
Hikmet Bey
Güzel Bir Göz Beni Attı Bu Derin Sevdâya
Nihavend
Osman Nihat Akın
_
Güzelim Hiç Aramaz Mı Dil-İ Âvâre Seni
Kürdili Hicazkar
Hacı Ârif Bey
_
Hâb-Gâh-I Yâre Girdim Arz İçin Ahvâlimi
Rast
Giriftzen Asım Bey
Mustafa Reşit Bey
Hâbide Olan Tâli'i Nâ-Sâzım Uyandı
Sultaniyegah
Ûdî Sâmi Bey
_
Hadi Canım Çekinme Yok Yoktur Kul Sevince
Mahur
Selâhattin İçli
Sedat Ergintuğ
Haftalar Aylar Var Ki Hasretinle Üzgünüm
Nihavend
Şefik Gürmeriç
_
Hakk'ın Habîbinin Sevgili Dostu
Uşşak
_
Yûnûs Emre
Hançer-İ Aşkınla Ey Yâr Gönlüm Üzre Vurma Hiç
Hicaz
Ekrem Güyer
Halil Soyuer
Hani O Bırakıp Giderken Seni
Muhayyer Kürdi
Yusuf Nalkesen
O. Seyfi Orhon
Hani Yosun Rengi Gözlerin Olacaktı Senin
Nihavend
İrfan Özbakır
Ergun Evren
Hasret kavuşturan geliyor
Hüseyni
Sadettin Kaynak
-
Hasret-İ Rûyinle Giryân Olduğum Demdir Bu Dem
Hicaz
G. Mustafa Ağa
_
Hasretle Yanan Kalbime Yetmez Gibi Derdim
Suznak
Emin Ongan
Hilmi Soykut
Hasta Kalbimde Yanan Derdi Niçin Anlamadın
Hüzzam
Kap. Ali Rızâ Bey
M. Nâfiz Irmak
Hasta-İ Zâr Ü Nizârım Seni Sevdim Seveli
Hüseyni
Bîmen Şen
_
Hastayım Yalnızım Seni Yanımda Sanıp Da
Hicaz
Lem'î Atlı
R. Tevfik Bölükbaşı
Hatice'm Saçlarını Dalga Dalga Taratmış
Hüseyni
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
Haticem saçlarını dalga dalga taratmış
Hüseyni
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Hatırla Sevgilim O Mes'ud Geceyi
Nihavend
M. Sabahattin Ezgi
M.Sabahattin Ezgi
Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır
Hüseyni
_
_
Hayâl Deryâsına Ben Bâzı Bâzı
Hüseyni
Selâhattin Pınar
Necdet Atılgan
Hayâl İçinde Akıp Geçti Ömr-İ Derbederim
Nihavend
Râkım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Hayâl ufkunda uçan bin bir renkler
Rast
Neveser Kökdeş
-
Hayat Budur Sevgilim Geçenler Unutulur
Hüzzam
Hüseyin Mayadağ
_
Haydarname (Numûne İst Be..)
Rast
Abdülkâdir-i Merâgi
_
Kayıt 400 ile 500-Top:807