Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 600 ile 700-Top:807
Lezzet Almış Geçmiyor Sevdâ-Yı Dildârdan Gönül
Hicazkar
A. Mithat Güpgüpoğlu
_
Lûtf Eyle Buyur Meclise Eyyâm-I Vefâdır
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
_
Mâdem Ki Gidiyorsun Bırakıp Burda Beni
Hicaz
Muzaffer İlkar
Mehmet Erbulan
Mâdem Küstün Dargındın Neden Geldin Ağladın
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Mahmûr Bakışlı Dilberim
Hicaz
Zeki Duygulu
_
Mahrûm-İ Şevkim Rûhum Pür Ahzân
Kürdili Hicazkar
Rahmi Bey
_
Mahzûn Duruşun Âşıka Bin Ömre Bedeldir
Hüzzam
Ekrem Güyer
_
Mahzûn Gönül Şâd Olacak Mı Sanıyorsun
Hüzzam
Kemânî Sâlih Efendi
_
Mahzûn Kalbim Günden Güne Aşkınla Eriyor
Hüzzam
Semahat Özdenses
Mehmet Erbulan
Maksadım Birazcık Yine Naz Yapmaktı
Nihavend
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Mâni Oluyor Hâlimi Takrire Hicâbım
Hicazkar
Tatyos Efendi
Nigâr Osman Hanım
Mecnûn Koşar "Leylâ" Diye Efsâneden Efsâneye
Evcara
Selâhattin Pınar
Hüseyin Mayadağ
Meftûnun Oldum Ey Vech-İ Ahsen
Kürdili Hicazkar
A. Mithat Güpgüpoğlu
A. Mithat Güpgüpoğlu
Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım
Uşşak
Sevim Şengül
Sevim Şengül
Men Bende Şüdem Bende Şüdem
Bestenigar
Dede Efendi
_
Menekşe Gözler Hülyâlı
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Menekşe Kokulu Yârim
Hüseyni
_
_
Menekşelendi Sular Sular Menekşelendi
Nihavend
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Merhabâ Kız Kulesi Merhaba Eyüp Sultan
Nihavend
Avni Anıl
Sadri Alışık
Merhabâ Yâ Merhabâ Sad Merhabâ Yâ Merhabâ
Saba
İsmail Hakkı Bey
_
Merhem Koyup Onarma Sînemde Kanlı Dağı
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Fuzûlî
Mest-ü hayranım zâr ü giryânım
Hüseyni
Âşkî- Muzaffer Özak
Kuddûsî
Mevsim-İ Gül Fasl-I Bülbül Nev-Bahar Eyyâmıdır
Karcığar
Hâşim Bey
_
Mey-İ Lâlinle Dil Mestâne Olsun
Rast
Tatyos Efendi
_
Meyhâne Mi Bu Bezm-İ Tarabhâne-İ Cem Mi
Uşşak
Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Mihrâbım Diyerek Sana Yüz Vurdum
Nihavend
Avni Anıl
Turgut Yarkent
Milk-İ Bekadan Gelmişim Fani Cihanı N'eylerim
Gerdaniye
Yûnûs Emre
Misâlini Ne Zemin Ü Zaman Görmüştür
Sultaniyegah
Dede Efendi
_
Mükedder Derd-İ Peyderpeyle Şimdi
Rast
Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Mümkün Mü Unutmak Güzelim Neydi O Akşam
Nihavend
Râkım Elkutlu
Rifat Ahmet Moralı
Muntazır Teşrifine Hazır Kayık
Kürdili Hicazkar
Hacı Ârif Bey
_
Muntazırım Teşrifine Reftâr İle Revişine
Neva
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-İ Cemâle
Şehnazbuselik
Dede Efendi
Fuzûlî
Müşkül imiş aşıkından ayrılmak
Hicaz
Klarinetçi İbrahim Ef.
-
N'ideyim Bilmem Elinden Senin
Acemaşiran
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Nâr-I Aşkınla Kül Oldu Beden Ey Lebleri Mül
Isfahan
Lem'î Atlı
_
Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım
Hicaz
Teoman Alpay
Nihat Aşar
Nasıl Yanık Olmasın Nağmeleri Sazımın
Mahur
Sâdettin Kaynak
F. Hulûsi Demirelli
Nazar Etti Bâzı Yârân
Mahur
Tan. Mustafa Çavuş
Tan. Mustafa Çavuş
Nazîrin Yok Senin Ey Mâh Yerde
Karcığar
Selânik'li Ahmet Ef.
_
Nazlı Nazlı Sekip Gider
Gülizar
Dede Efendi
_
Ne Bahar Âlemi Gördüm Ne Yaz'ın Neş'esini
Hüzzam
Rıdvan Lâle
M. Nâfiz Irmak
Ne Beyân-I Hâle Cür'et Ne Figana Tâkatim Var
Hisarbuselik
İsmail Hakkı Bey
Enderûnî Vâsıf
Ne Çıkar Bahtımıza Ayrılık Varsa Yarın
Muhayyer Kürdi
Gündoğdu Duran
Gündoğdu Duran
Ne Demiştin Niçin Caydın Sözünden
Kürdili Hicazkar
Selâhattin Pınar
Vecdi Bingöl
Ne Dert Kalır Ne Hüzün
Nihavend
Sâdettin Kaynak
Vehbi Cem Aşkın
Ne Dökmek İstesem Yaş Var
Hüzzam
Sâdi Hoşses
Y. Nezihi Bükülmez
Ne Gelen Ne Soran Var Acı Geçti Günlerim
Hicaz
Ziyâ Taşkent
Ziyâ Taşkent
Ne İstedin Ne Verdin Aklında Mı Hesabı
Nihavend
Ziyâ Taşkent
Bekir Mutlu
Ne Küstün Bî-Sebep Öyle
Hicaz
Şekerci Cemil Bey
Leyla Saz
Ne O Bensiz Edebilir Ne Temelli Gidebilir
Kürdili Hicazkar
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Ne Olur Akşamları Gelsen Otursan Yanıbaşımda
Kürdili Hicazkar
Avni Anıl
Turhan Oğuzbaş
Ne Senin Aşkına Muhtaç Ne Esirin Olacağım
Kürdili Hicazkar
Muzaffer İlkar
Erol Sayan
Ne Yanan Kalbime Baktın Ne Akan Gözyaşıma
Nihavend
Rakım Elkutlu
N. Hilmi Özeren
Ne Yeşili Ne Siyahı (Yalan Yıllar)
Uşşak
Avni Anıl
Turhan Oğuzbaş
Ne Zaman Başlar Bilinmez
Buselik
Selâhattin İçli
Cansın Erol
Ne Zaman Geleceksin Bu Kaçıncı Bahar
Nihavend
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Ne Zeman Bilmiyorum Müddeti Hicran Bitecek
Buselik
Hâfız Ahmet Irsoy
_
Neden Bilmem Bu İptilâ
Nihavend
Neveser Kökdeş
Neveser Kökdeş
Neden Hiç Dinmiyor Gözyaşların
Nikriz
Avni Anıl
Hilmi Soykut
Neden Kalbim Seni Sevdi
Acemaşiran
Mehmet Yürü
_
Nedir Merâm-I (Murâd-I)Dil-İ Kûy-İ Yâri Biz Biliriz
Şedaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Neler Çektim Neler Cânân Elinden
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Neler Ettin Bana Neler Eyledin
Hüseyni
Bâki Duyarlar
_
Nerdesin Nerde Aceb Gamla Bıraktın Da Beni
Hicazkar
Leylâ Saz
_
Nereden Sevdim O Zâlim Kadını
Kürdili Hicazkar
Selâhattin Pınar
Yusuf Ziyâ Ortaç
Neş'elerle Dolmak İster Sevgiliyle Olmak İster
Hüzzam
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Nev-Bahar-I Vuslatın Bassın Deyû İlk Ayına
Hicaz
Lem'î Atlı
Y. Kemâl Beyatlı
Ni Dem Ki Sînesi O Gül Rûhun
Şedaraban
Hacı Sâdullah Ağa
_
Nice Sevdi Nice Yandı Nice Bağlandı Gönül
Kürdili Hicazkar
Hasan Özçivi
_
Niçin Terk Eyleyip Gittin A Zâlim
Kürdili Hicazkar
Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
Nigâh-I Mestine Canlar Dayanmaz
Saba
Hacı Ârif Bey
R. Mahmut Ekrem
Nihan Ettim Seni Sînemde Ey Meh-Pâre Cânımsın
Sultaniyegah
Dede Efendi
_
Nihansın Dîdeden Ey Mest-İ Nâzım
Rast
Hacı Fâik Bey
_
Nîm-Nigâhın Katle Ferman İbtisâmın Can Alır
Hüzzam
Abdi Efendi
Mehmet Sâdi Bey
Niye Gittin Sevgilim Öyle Uzak Ellere
Uşşak
Mûsa Kumral
Müzehher Güyer
Nüks Etti Yine Âteş-İ Sevdâ-Yı Gönül Ah
Evcara
Kanûni Nâzım Bey
_
Nur Salkımısın Gül Ki Bahar Bahtıma Yansın
Kürdili Hicazkar
Cevdet Çağla
Rüştü Şardağ
Nûr-İ Vechin İhtişâmı Hüsnünün Bürhânıdır
Hicaz
Selânik'li Ahmet Ef.
_
O Beni Bir Bahar Akşamı Terkedip Gitti
Muhayyer Kürdi
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
O Dudaklar Yine Yaz Geldi De Bülbülleşiyor
Rast
Sâdettin Kaynak
M. Nafiz Irmak
O Gülün Geçti Güzellik Çağı
Mahur
Rahmi Bey
Rahmi Bey
O Tebessüm O Tavırlar O Levendâne Hıram
Acemaşiran
İ. Baha Sürelsan
Bedri Ziyâ Aktuna
Ol Gonca Dehen Bir Gülü Hadân Olacaktır
Muhayyer
Şevki Bey
Şevki Bey
Ol Gonca Dihen Gül Gibi Güldükçe Demâdem
Acembuselik
Küçük Mehmet Ağa
Küçük Mehmet Ağa
Olmaz İlaç Sîne-İ Sad-Pâreme
Segah
Hacı Ârif Bey
Nâmık Kemâl
Olup Aşkınla Avare Bulunmaz Derdime Çare
Evcara
Hacı Ârif Bey
-
Ölürsem Yazıktır Sana Kanmadan
Hüzzam
Hayri Yenigün
O. Seyfi Orhon
Ömrüm Seni Sevmekle Nihâyet Bulacaktır
Hüzzam
Y. Asım Arsoy
Fitnat Sağlık
Ömrümüzün Son Demi Sonbaharıdır Artık
Hüzzam
Selâhattin Altınbaş
Orhan Arıtan
Ömrün Şu Biten Neşvesi Tam Olsun Erenler
Uşşak
Süleyman Erguner
Y. Kemâl Beyatlı
Onun Olmaya Hakkım Yok (Tanrım)
Kürdi
Zekai Tunca
Zekai Tunca
Ordunun Duâsı
Nihavend
Ali Rıfat Çağatay
Mehmet Akif Ersoy
Öyle Bir Zâlime Düştüm Ki Niyâz Dinlemiyor
Acemkürdi
Sâdi Hoşses
_
Özlesem De Seni Her An
Hüzzam
Alâeddin Şensoy
Sâlih Korkmaz
Penbe Küçük Dudağın Söyledi Şarkımızı
Muhayyer Kürdi
Gündoğdu Duran
Gündoğdu Duran
Peteksiz bal olur mu
Hüzzam
Eyüp Uyanıkoğlu
Eyüp Uyanıkoğlu
Pür-Lerze Olur Rûyini Gördükçe Cenânım
Muhayyer
Tan. Cemil Bey
_
Rast Geldim İki Câne
Acemaşiran
_
_
Reng-İ Ruhsârın Gören Der Gül Gibi
Karcığar
Hacı Ârif Bey
_
Kayıt 600 ile 700-Top:807