Ana sayfa Hakkında Yardım
Sütun Başlıklarını Tıklayarak Alfabetik Sıralayabilirsiniz
Kayıt 0 ile 100-Top:807
Elâ Gözlüm Yıktın Benim Evimi 
Zavil
Sadettin Kaynak
Karacaoğlan
Ah Bu Gönül Şarkıları
Uşşak
Safiye Ayla
R. Gökalp Arkın
Aheste Çek Kürekleri Mehtâb Uyanmasın
Uşşak
M. Nûrettin Selçuk
Y. Kemâl Beyatlı
Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine
Uşşak
Semahat Özdenses
Ahmet Cengizoğlu
Aman Sâkî Canım Sâkî Doldur Doldur Da Ver
Uşşak
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Anar Ömrünce Gönül Giden Sevgilileri
Uşşak
Şükrü Tunar
Ahmet Kaçar
Arıyı Çiçekte Dalda Sevelim
Uşşak
Bilge Özgen
Ayten Baykal
Ayva Çiçek Açmış Yaz Mı Gelecek
Uşşak
_
_
Bahçem Yine Sâyende Serâb Olmuş Efendim
Uşşak
Râkım Elkutlu
_
Bıkmış Gibi Gönlüm İtiyor Aşkı İçinden
Uşşak
Şerif İçli
Selim Aru
Bir Çapkın Elinde Oyuncak Oldum
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Bir Gönül Hikâyesi Anlatırdı Gözlerin
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Bir Tatlı Tebessümün Bin Vuslata Bedeldir
Uşşak
Zeki Müren
Zeki Müren
Bîzâr Ediyor Âlemi Bu Hâl-İ Tebâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Sâbih Şevket Bey
Bu Akl Ü Fikr İle Mevlâ Bulunmaz
Uşşak
_
Yûnûs Emre
Bu Akşam Gün Batarken Gel
Uşşak
Tatyos Efendi
A. Râsim Bey
Bu Aşkın Sonunda Ayrılık Varsa
Uşşak
Ali Şenozan
Tuncer Önal
Bu Gece Düğün Dernek Binbir Geceden Örnek
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Cânâ Rakibi Handân Edersin
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
_
Canım Tezdir Sabredemem
Uşşak
Tan. Mustafa Çavuş
_
Canımın Yoldaşı Ol
Uşşak
Şükrü Tunar
_
Çaldırıp Çalgıyı Rakkaseleri Oynatalım
Uşşak
Giriftzen Asım Bey
İsmail Safâ Bey
Dökülmüş Zanbak Gibi
Uşşak
S. Ziya Özbekkan
Fevzi Bey
Dünyada Biricik Sevgilim Sensin
Uşşak
Necdet Tokatlıoğlu
O. Seyfi Orhon
Esîr-İ Zülfünüm Ey Yüzü Mâhım
Uşşak
Şevkî Bey
Bahriyeli Vâsıf
Gam-Zedeyim Devâ Bulmam
Uşşak
Tatyos Efendi
_
Gitti De Gelmeyiverdi
Uşşak
Dede Efendi
Dede Efendi
Gittin Gideli Bir Haberin Almadım Hâlâ
Uşşak
Nûri Halil Poyraz
_
Gittin Gideli Rûhuma Hep Gözyaşı Doldu
Uşşak
Teoman Alpay
_
Gönlüme Gir Doğ Güneşim
Uşşak
Yılmaz Yüksel
Ahmet Aymutlu
Gülzâra Nazar Kıldım Vîrâne-Misâl Olmuş
Uşşak
Şevkî Bey
Mehmet Sâdi Bey
Gün Gelir De Beni Unutursun Demiştin
Uşşak
Ş. Ayhan Özışık
Ş. Ayhan Özışık
Günler Geçiyor Gönlümün Ezvâkı Tükendi
Uşşak
Lem'î Atlı
Kâzım Ömer Bey
Hakk'ın Habîbinin Sevgili Dostu
Uşşak
_
Yûnûs Emre
Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin
Uşşak
Semahat Özdenses
Hüseyin Yurdabak
Kimseler Gelmez Senin Feryâd-I Âteş-Bârına
Uşşak
Şevkî Bey
A. Râsim Bey
Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım
Uşşak
Sevim Şengül
Sevim Şengül
Menekşe Gözler Hülyâlı
Uşşak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Meyhâne Mi Bu Bezm-İ Tarabhâne-İ Cem Mi
Uşşak
Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Ne Yeşili Ne Siyahı (Yalan Yıllar)
Uşşak
Avni Anıl
Turhan Oğuzbaş
Neler Çektim Neler Cânân Elinden
Uşşak
Lem'î Atlı
_
Niye Gittin Sevgilim Öyle Uzak Ellere
Uşşak
Mûsa Kumral
Müzehher Güyer
Ömrün Şu Biten Neşvesi Tam Olsun Erenler
Uşşak
Süleyman Erguner
Y. Kemâl Beyatlı
Salıp Sevdâlara Zülf-İ Siyâhın
Uşşak
Şevkî Bey
_
Sana Gönül Borcum Var Ödemek Kolay Değil
Uşşak
Bilge Özgen
İsmail Hakkı Koçar
Sevdâ Öyle Müşkil Ki Onu Çekenler Bilir
Uşşak
Zeki Duygulu
_
Sigaramın Dumanı Yoktur Yârin İmanı
Uşşak
_
_
Siyah Ebrûlerin Durûben Çatma
Uşşak
Lem'î Atlı
Kul Mehmet
Sönmez Artık Yüreğimde Yanan Bu Sonsuz Ateş
Uşşak
Kadri Şençalar
_
Söyleyin Güneşe Bugün Doğmasın
Uşşak
_
_
Şu Salkım Söğüdün Altı Dâima...
Uşşak
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Tevbe Yâ Rabbî Yâ Kerîm
Uşşak
Remzi Oktar
Sırrî (Şeyh)
Tutuldu Dâm-I Zülf-İ Yâre Gönlüm
Uşşak
Rif'at Bey
Mehmet Sâdi Bey
Vâsıl-I Sem'in Değil Mi Âh Ü Feryâdım Benim
Uşşak
Bîmen Şen
_
Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam Yine Erken
Uşşak
Mısır'lı İbrâhim Ef.
A. Refik Altınay
Yanakların Çiçektir Gönlüm Bir Kelebektir
Uşşak
Sâdettin Kaynak
Reşat Özpirinçci
Yine Gam Yükünün Kervanı Geldi
Uşşak
_
Feryâdî
Zûlmetle Ayrılık Bestesi Yapan (Geceler)
Uşşak
Kemâl Gürses
Ali Haydar Abdullahoğlu
Girdim Yarin Bahçesine Ayvalık Narlık
Uşşak
Tanbûri Mustafa Çavuş
-
Âbidân-ı Mustafayız, biz Hüseynilerdeniz
Uşşak
Hüseyin Sebilci
M.Hilmi Dede
İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır
Uşşak
Şerif İçli
Necdet Atılgan
Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin
Uşşak
Derleyen: Radife Erden
-
Aylardır Gül Yüzünü Göremez Oldum Senin
Suznak
Erol Sayan
Erol Sayan
Ayrı Düştüm Sevgilimden Dünyâ Bana Dar Oldu
Suznak
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Benim Yârem Gibi Yâre Bulunmaz
Suznak
Lâtif Efendi
_
Bir Günah Ettimse
Suznak
Selanikli Ahmet Ef.
-
Bütün Eşyâ Hüdâ'yı Zikreden Bir Sırr-I Hikmettir
Suznak
Rüştü Eriç
Mehmet Akif Ersoy
Dokunma Kalbime Zîra Çok İncedir Kırılır
Suznak
Gavsi Baykara
_
Ey Dil Heves-İ Vuslat-I Cânân Sana Düşmez
Suznak
Küçük Mehmet Ağa
Hüseyin Fâzıl Bey
Gel Seninle Yeni Bir Aşka Giriftar Olalım
Suznak
A. Râsim Bey
A. Râsim Bey
Gözlerin Bir İçim Su İçim Yandı Doğrusu
Suznak
Ferit Sıdal
Kemâl Şâkir Yakar
Günden Güne Efzûn Oluyor Kahr Ü Azâbın
Suznak
Mehmet Eşref Ef.
_
Hasretle Yanan Kalbime Yetmez Gibi Derdim
Suznak
Emin Ongan
Hilmi Soykut
Şimdi Uzaklardasın Gönül Hicranla Doldu
Suznak
Zeki Müren
Zeki Müren
Ab ü Tâb İle Bu Şeb Hâneme Cânân Geliyor
Suzidilara
Sultan III.Selim
Esâd Efendi
Unutamıyorum Gecem Yok Artık Gündüzüm Yok
Suzidil
Avni Anıl
Tekin Gönenç
Al Sâzını Sen Sevdiceğim Şen Hevesinle
Sultaniyegah
Bîmen Şen
_
Biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz
Sultaniyegah
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Biz Heybeli'de Her Gece Mehtâba Çıkardık
Sultaniyegah
Y. Asım Arsoy
Y. Asım Arsoy
Can-Ü Dilimiz Lutfu Şehenşah İle Mamur
Sultaniyegah
Ham. İsmail Dede Ef.
_
Hâbide Olan Tâli'i Nâ-Sâzım Uyandı
Sultaniyegah
Ûdî Sâmi Bey
_
Kaçıncı Fasl-I Bahar Bu Solar Gider Emelim
Sultaniyegah
Cevdet Çağla
H. Münir Ebcioğlu
Misâlini Ne Zemin Ü Zaman Görmüştür
Sultaniyegah
Dede Efendi
_
Nihan Ettim Seni Sînemde Ey Meh-Pâre Cânımsın
Sultaniyegah
Dede Efendi
_
Edelim cevlan kılalım seyran
Sultaniyegâh
Erol Başara
Yunus Emre
Dilberlerin En Şûhu Yine Zevk U Safâda
Şivenüma
Cevdet Çağla
M. Nâfiz Irmak
Yine Sensiz Sabah Bu Akşam Dalıyor Ufka Gözüm
Şivenüma
Akın Özkan
Tekin Para
Belki Ben Bin Dilbere Ettim Tesâdüf Lâ-Akal
Şevkefza
Ahmet Arifî Bey
_
Cihan Leyl Ü Nehâr Ağlar Benim'çün
Şevkefza
Lavtacı Hristo
_
Sebeb Sensin Gönülde İhtilâle
Şevkefza
M. Nâfiz Irmak
Râtip Aşir/M. N. Irmak
Küçüksu'da Gördüm Seni
Şehnazbuselik
Tan. Mustafa Çavuş
_
Mushaf Demek Hatâdır Ol Safha-İ Cemâle
Şehnazbuselik
Dede Efendi
Fuzûlî
Sen Gül Dalında Gonca Ben Dağ Yolunda Yonca
Şehnazbuselik
Z. Arif Ataergin
O. Seyfi Orhon
Denizin Dalgasını Bekliyorum Dinliyorum
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Ey Dilber-İ İşvebâz Nedir Bu Sendeki Nâz
Şehnaz
Rahmi Bey
Rahmi Bey
Ey Hâb-I Naza Kanmayan Nergis Uyan
Şehnaz
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Fırsat Bulsam Yâre Varsam
Şehnaz
Tan. Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Ağladım Ümitlerim Ağyâre Kurban Oldu Hep
Segah
Z. Arif Ataergin
Y.Sinan Ozan
Ayrılık Yaman Kelime
Segah
Sâdettin Kaynak
Vecdi Bingöl
Bakıp Ahvâl-İ Perîşânına Âr Eyle Gönül
Segah
Sâdık Emre
_
Kayıt 0 ile 100-Top:807